Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Modeliranje konstrukcija primjenom računara
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet
"Modeliranje konstrukcija primjenom računara"

v.prof.dr. Samir Lemeš (slemes@unze.ba)
as. Nermin Redžić
akademska godina 2016/2017
Datum Tema Download
21.2.
utorak
Uvod: opis predmeta, način realizacije nastave  PDF pdf, 200 kB
1 HISTORIJSKI RAZVOJ, PRINCIPI I PRIMJENA METODA KONAČNIH ELEMENATA
1.1 Uvod
1.2 Pregled razvoja metoda konačnih elemenata
1.3 Uloga kompjutera u MKE
1.4 Osnovni koraci u MKE
1.5 Koordinatni sistemi
1.6 Opterećenje
1.7 Primjena metoda konačnih elemenata
PDF pdf, 300 kB
28.2.
utorak
2 MATRICA KRUTOSTI
2.1. Uvod
2.2. Pojam matrice krutosti
2.3. Postupak dobivanja matrice krutosti za element opruge
PDF pdf, 200 kB
7.3.
utorak
2.4. Formiranje ukupne matrice krutosti (direktni metod)
2.5. Granični uslovi
2.6. Princip minimuma potencijalne energije za dobivanje jednačina elementa
14.3. utorak
21.3. utorak 3 JEDNAČINE LINEARNO-ELASTIČNOG ŠTAPA
3.1. Uvod
3.2. Matrica krutosti štapnog elementa
3.3. Aproksimativne funkcije
3.4. Transformacione matrice koordinatnih sistema
PDF pdf, 400 kB
28.3. utorak 3.5. Globalna matrica krutosti
3.6. Naponsko stanje štapova u ravni
3.7. Štapovi u prostoru
3.8. Oslonci
3.9. Rešetke
3.10. Jednačine elementa štapa dobivene primjenom principa minimuma potencijalne energije
3.11. Tačnost rješenja dobivenih metodom konačnih elemenata
3.12. Galerkinov metod reziduala
4.4. utorak 4 JEDNAČINE GREDE
4.1. Uvod
4.2. Krutost grede
4.3. Kontinuirano opterećenje
4.4. Opća formulacija
      Formulacije grednih elemenata (RSA)
PDF pdf, 300 kB
11.4. utorak 4.5. Dobivanje jednačina grede primjenom principa o minimumu potencijalne energije
4.6. Ravni okviri
4.7. Prostorni ramovi
4.8. Principi analize podstruktura
4.9. Algoritam analize ravnih i prostornih ramova
18.4. utorak Prvi test rezultati
25.4. utorak 5 RAVNO NAPONSKO I RAVNO DEFORMACIONO STANJE
5.1. Uvod
5.2. Najvažniji koraci u postavljanju jednačina ravnog trokutnog elementa
5.3. Matrica krutosti i jednačine ravnog konačnog trokutnog elementa
PDF pdf, 200 kB
2.5.
utorak
Praznik rada
11.5. četvrtak 5.4. Izračunavanje matrice krutosti primjenom principa minimuma potencijalne energije
5.5. Globalna matrica krutosti
5.6. Površinske sile i sile sopstvene težine
5.7. Konačan oblik matrice krutosti
6 MODELIRANJE RAVANSKIH PROBLEMA I ANALIZA REZULTATA
6.1. Uvod
6.2. Modeliranje konačnim elementima
6.3. Ravnoteža i kompatibilnost rezultata
6.4. Konvergencija rješenja
6.5. Interpretacija dobivenih napona
6.6. Statička kondenzacija
      Kvalitet mreže (Autodesk Robot, Ansys)
PDF pdf, 200 kB
16.5. utorak 7 VRSTE ELEMENATA ZA RJEŠAVANJE RAVNIH PROBLEMA
7.1. Uvod
7.2. Matrica krutosti i jednačine trougaonog elementa
7.3. Osnosimetrični element
7.4. Izoparametarska formulacija
7.5. Ravni element pravougaonog oblika
7.6. Funkcije oblika višeg reda
PDF pdf, 300 kB
23.5. utorak 8 TRODIMENZIONALNA ANALIZA NAPONA
8.1. Uvod
8.2. Trodimenzionalno stanje napona i deformacija
8.3. Konačni element u obliku tetraedra
8.3. Konačni element u obliku kvadra
PDF pdf, 200 kB
30.5. utorak Drugi test  
Potpisivanje indeksa i konsultacije za ispit  

- Ocjene kratkih testova

Matrice u metodi konačnih elemenata PDF pdf, 100 kB

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Korisni linkovi:
- "Periodic Table" of the Finite Elements
- Formulacije grednih elemenata
- Autodesk Knowledge Network
- Autodesk User Group International (AUGI) forum
- Autodesk (besplatan download za studente):
Autodesk Education community

Rezultati testova

Napomena: Završna ocjena se formira po ukupno osvojenom broju bodova.
Studenti koji ne zadovolje na završnom ispitu, na narednom ispitnom roku rade samo onaj dio ispita (teorija ili Robot) za koji nemaju dovoljno ili nisu zadovoljni brojem bodova.
broj
indeksa
Test 1
(18.4.2017)
Kolokvij 1 Test 2
(30.5.2017)
Kolokvij 2 Kratki testovi
tokom semestra
Završni ispit Ukupno bodova Zaključna ocjena
Teorija Robot
10% 10% 10% 10% 10% 25% 25% 100%
R-190/13 7,20 1,80 5,60 3,50 7,40 15,50 15,30 56,30 6 (6.7.17)
R-195/13           2,50   2,50  
R-197/13 4,20 7,10   3,00 3,20 2,00 17,50 37,00  
R-213 7,00 1,60 7,00 4,50 6,20 18,50 17,00 61,80 6 (22.6.17)
R-218 7,40 5,50 4,80   7,87 18,00 16,50 60,07 6 (6.7.17)
R-219 5,20 3,20 6,80 3,20 0,00 23,00 14,00 55,40 6 (7.9.17)
R-227 8,00 5,20 7,00 3,50 6,87 20,00 12,50 63,07 6 (6.7.17)
R-232 7,80 2,40 3,40 7,20 6,20 13,00 17,30 57,30 6 (6.7.17)
R-233 8,00 3,50 7,60 3,90 7,40 16,00 15,30 61,70 6 (22.6.17)
R-234 4,20       8,07 25,00 18,00 55,27 6 (21.9.17)
R-238 7,60 7,90 6,60 8,50 7,87 18,00 21,80 78,27 8 (22.6.17)
R-240 8,00 5,00 4,40 8,20 7,40 20,00 24,00 77,00 8 (22.6.17)
R-241 5,40 7,60 7,80 6,50 6,93 10,50 23,00 67,73 7 (6.7.17)
R-244 7,60 7,00 6,80 8,00 7,40 23,50 23,30 83,60 8 (6.7.17)
R-259 6,20 1,00 5,80 3,50 7,60 11,50 19,50 55,10 6 (7.9.17)
R-260 7,40 5,10 5,00   8,47 18,00 22,00 65,97 7 (22.6.17)
R-263 8,00 2,80 7,60 6,80 6,53 18,50 21,50 71,73 7 (22.6.17)
R-268 6,00 5,00 4,60 7,40 7,40 7,50 18,80 56,70 6 (22.6.17)
R-269 5,60 1,50 4,20 4,70 6,87 17,50 16,80 57,17 6 (6.7.17)
R-270 4,80 5,10 6,00 2,50 6,67 14,00 16,30 55,37 6 (6.7.17)
R-277 8,40 5,80 8,40 8,90 6,07 17,00 23,30 77,87 8 (6.7.17)
R-278 5,80 9,30 7,00 6,50 6,93 15,50 17,50 65,93 7 (6.7.17)
R-305 8,00 6,30 6,00 5,70 8,00 19,50 19,30 72,80 7 (22.6.17)
R-306 8,00 9,60 8,80 8,80 6,80 19,50 23,00 84,50 8 (22.6.17)
R-307 7,60 8,70 8,40 9,10 8,53 21,50 21,30 85,13 9 (6.7.17)
R-308 8,40 4,90 8,80 6,30 8,53 22,00 20,30 79,23 8 (22.6.17)
R-309 7,00 8,70 0,00 6,00 6,27 14,00 19,30 61,27 6 (22.6.17)
R-310 7,80 6,70 6,80 7,00 6,73 17,50 20,00 72,53 7 (22.6.17)
R-313 2,80 1,20     5,07 21,00 25,00 55,07 6 (21.9.17)
R-314 8,20 1,10 9,00 6,80 8,33 17,50 23,30 74,23 7 (22.6.17)
R-320 5,80 6,00 5,40 3,50 5,80 18,50 12,00 57,00 6 (22.6.17)
R-323 8,60 3,50 6,40 6,20 7,93 17,50 16,80 66,93 7 (22.6.17)
R-324 8,40 8,10 6,00 7,00 3,20 21,50 14,50 68,70 7 (22.6.17)
R-327 7,20 5,10 9,00 6,30 7,60 20,00 18,80 74,00 7 (22.6.17)
R-329 6,20 6,40 6,20 7,10 6,27 17,50 15,50 65,17 7 (22.6.17)
R-331 -0,20 7,20     6,40     13,40  
R-335 8,40 3,50 7,40 6,40 3,53 15,00 18,50 62,73 6 (6.7.17)
R-344 8,40 2,80 9,20 9,50 8,47 23,00 25,00 86,37 9 (22.6.17)
R-345 5,00 6,40 5,40 8,20 5,60 13,00 22,00 65,60 7 (6.7.17)
R-346 8,00 6,50 4,00 3,20 7,60 17,50 20,80 67,60 7 (22.6.17)
R-351 8,20 10,00 6,00 6,50 8,33 16,00 23,00 78,03 8 (22.6.17)
R-362 6,40 0,00 7,40   0,87 0,00   14,67  
R-375 7,40 6,70 7,20 9,30 6,20 9,50 24,00 72,90 7 (22.6.17)
R-380 7,40 2,20 5,80 6,80 7,53 13,00 18,30 61,03 6 (6.7.17)
R-382 8,60 3,40 6,80 4,20 7,20 15,50 15,30 61,00 6 (22.6.17)

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10
Webmaster | Ažurirano 21.09.2017