Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  CAD/CAM u građevinarstvu
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Od akademske 2017/2018 godine, ovaj predmet se zove
"CAD u građevinarstvu".

Materijali za predmet mogu se naći na stranici:
     am.unze.ba/cad

Prethodne akademske godine:
    2016/2017  |   2015/2016

Webmaster | Ažurirano 02.10.2017