Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  CAD/CAM u građevinarstvu
Univerzitet u Zenici   |   Politehnički fakultet

Predavanja za predmet
"CAD/CAM u građevinarstvu"

v.prof.dr. Samir Lemeš (slemes@unze.ba)
as. Vahid Redžić
akademska godina 2016/2017
Datum Tema Download
4.10. Uvod, opis predmeta, ishodi učenja, način polaganja ispita PDF pdf, 300 kB
11.10. Nove i klasične tehnologije vizualnog inženjerskog komuniciranja PDF pdf, 700 kB
Digitalizacija PDF pdf, 400 kB
18.10. Hardware za računarsku grafiku: GPU, interfejsi PDF pdf, 800 kB
Hardware za računarsku grafiku: ulazni i izlazni uređaji PDF pdf, 700 kB
25.10. Svjetlost i boje PDF pdf, 500 kB
Rasterska grafika PDF pdf, 700 kB
1.11. Formati grafičkih datoteka PDF pdf, 400 kB
8.11 Vektorska grafika PDF pdf, 500 kB
15.11. 3D prikazi: solid, surface, wireframe PDF pdf, 700 kB
22.11. Software za vektorsku grafiku PDF pdf, 500 kB
Geometrijske transformacije PDF pdf, 400 kB
29.11. Transformacije pogleda: koordinatni sistemi i projekcije PDF pdf, 600 kB
Parametarske krive PDF pdf, 300 kB
6.12. Test 1 rezultati
2D CAD software PDF pdf, 600 kB
13.12. Korisnički interfejsi AutoCAD-a i 2D CAD terminologija PDF pdf, 500 kB
CAD transformacije PDF pdf, 400 kB
20.12. Parametarske površine PDF pdf, 500 kB
Tehnike 3D modeliranja PDF pdf, 700 kB
27.12. 3D vizualizacija i rendering PDF pdf, 2000 kB
Priprema za štampu PDF pdf, 500 kB
3.1. Nova godina  
10.1. BIM PDF pdf, 600 kB
CAD u oblaku, mobilne CAD aplikacije PDF pdf, 400 kB
Osnove GIS-a, CAD-GIS integracija PDF pdf, 1000 kB
17.1. Test 2 + popravni test 1  
20.1. Popravni test 1+2  

Download Latest Adobe ReaderMaterijal je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Rezultati testova

broj
indeksa
Test 1 (29.11.2016) Test 2 (17.1.2016) Aktivnosti na vježbama Praktični dio ispita Teoretski dio ispita Ukupno bodova (max 100%) Završna ocjena
bodovi (max 12,5%) bodovi (max 12,5%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%) bodovi (max 25%)
R-106/12         16,25 16,25  
R-190/13 8,75 8,33 13,00 8,75 17,50 56,33 6 (27.1.17)
R-197/13         8,33 8,33  
R-213 9,79 10,21 19,00 15,00 17,92 71,92 7 (27.1.17)
R-218 6,04 10,42 11,00 12,50 19,58 59,54 6 (10.2.17)
R-227 6,46 7,50 14,00 18,75 21,25 67,96 7 (27.1.17)
R-232 5,21 7,29 15,00 13,75 20,83 62,08 6 (10.2.17)
R-233 11,25 7,71 21,00 23,75 22,08 85,79 9 (27.1.17)
R-234 6,88 9,17 8,00 12,50 19,58 56,13 6 (10.2.17)
R-238 7,50 11,88 20,00 20,00 19,58 78,96 8 (27.1.17)
R-240 10,00 7,50 17,00 13,75 20,00 68,25 7 (27.1.17)
R-241 10,21 8,13 16,00 20,00 19,17 73,50 7 (27.1.17)
R-244 5,42 6,46 12,00 15,00 16,67 55,54 6 (27.1.17)
R-259 8,33 6,04 18,00 18,75 21,25 72,38 7 (27.1.17)
R-260 9,38 8,96 13,00 17,50 21,25 70,08 7 (27.1.17)
R-263 9,17 7,92 16,00 16,25 19,17 68,50 7 (10.2.17)
R-268 9,17 6,88 16,00 16,25 17,50 65,79 7 (27.1.17)
R-269 7,92 7,08 15,00 18,75 20,83 69,58 7 (27.1.17)
R-270 6,46 9,58 12,00 12,50 16,67 57,21 6 (10.2.17)
R-277 8,96 8,54 20,00 16,25 21,25 75,00 8 (27.1.17)
R-278 7,92 3,96 16,00 13,75 17,50 59,13 6 (27.1.17)
R-301 8,33 10,83 10,00   20,00 49,17  
R-305 9,79 11,67 19,00 16,25 21,67 78,38 8 (27.1.17)
R-306 10,21 10,42 13,00 16,25 24,58 74,46 8 (27.1.17)
R-307 10,42 7,29 22,00 20,00 22,50 82,21 8 (27.1.17)
R-308 10,00 8,75 24,00 23,75 24,17 90,67 9 (27.1.17)
R-309 9,38 11,46 18,00 13,75 20,83 73,42 7 (27.1.17)
R-310 8,75 10,63 19,00 21,25 20,42 80,04 8 (27.1.17)
R-313 8,96 6,46 11,00 12,50 20,00 58,92 6 (22.9.17)
R-314 10,42 7,08 20,00 16,25 22,92 76,67 8 (27.1.17)
R-320 10,63 7,71 16,00 16,25 23,33 73,92 7 (27.1.17)
R-323 8,13 10,83 19,00 20,00 21,25 79,21 8 (27.1.17)
R-324 10,42 6,25 12,00 12,50 22,92 64,08 6 (27.1.17)
R-327 6,46 6,46 19,00 22,50 20,42 74,83 8 (27.1.17)
R-329 8,33 7,08 18,00 18,75 22,08 74,25 7 (27.1.17)
R-335 8,13 2,29 18,00 17,50 13,33 59,25 6 (27.1.17)
R-344 5,83 6,88 22,00 23,75 22,50 80,96 8 (27.1.17)
R-345 8,54 7,71 17,00 10,00 14,17 57,42 6 (27.1.17)
R-346 7,92 8,96 15,00 15,00 20,83 67,71 7 (27.1.17)
R-351 9,79 8,75 24,00 21,25 23,75 87,54 9 (27.1.17)
R-362 8,96 9,17 14,00 15,00 19,58 66,71 7 (27.1.17)
R-375 11,04 6,88 21,00 25,00 21,67 85,58 9 (27.1.17)
R-380 9,38 2,29 14,00 12,50 20,42 58,58 6 (10.2.17)
R-382 7,29 11,04 16,00 15,00 19,17 68,50 7 (27.1.17)

Skala za ocjenjivanje:

Bodovi 0-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Korisni linkovi:
- Autodesk (besplatan download za studente):

Autodesk Education community
Webmaster | Ažurirano 26.09.2017