Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Unapređenje predmeta Mjerna tehnika

Naziv projekta

Unapređenje predmeta Mjerna tehnika na redovnom studiju
WUS CDP+ (Course Development Plus) projekat

Skraćeni naziv projekta

CDP+

Koordinator projekta Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet
Partneri u projektu WUS Austrija
Vrijeme realizacije projekta mart 2006 - januar 2007
Finansiranje projekta WUS Austrija
Austrian Development Agency
Opis projekta CDP+ podržava razvoj i usavršavanje fakultetskih kurseva (predmeta), s ciljem približavanja visokog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi evropskim standardima. Ovaj program podstiče fakultete da uvedu nove predmete i/ ili da primjene inovativne sadržajne i metodološke pristupe u već postojećim kursevima. Pored preduslova da novi / izmjenjeni kurs bude inovativan, CDP+ stavlja poseban naglasak na (1) značaj koji predloženi kurs stavlja na praktičnu primjenu i na (2) saradnju sa EU univerzitetima kako bi se na taj način olakšala integracija u Evropsko područje za visoko obrazovanje.
Webmaster | Ažurirano 08/07/2009